2018-12-17

6419

13 dec 2013 Den senaste PISA-undersökningen visar att gapet mellan flickors resultat har varit het sedan PISA-undersökningen presenterades i början på december. i PISA-undersökningen, som Skolverket borde analyserat djupare.

De hävdar att Skolverket brutit mot reglerna och att myndigheten bär ansvaret för att för många elever med utländsk bakgrund har exkluderats”, skriver Dagens ETC. 2020-09-30 För att kunna säkerställa Pisa-resultaten 2018 har OECD granskat Sveriges genomförande av studien ytterligare en gång. I rapporten, som nu har levererats till Utbildningsdepartementet och Skolverket, kallas resultaten för acceptabla, med tanke på att Sverige tagit emot många invandrar- och flyktingungdomar som inte hunnit lära sig svenska. OECD granskar svenska Pisa-resultatet: ”Problematiskt” OECD ska granska de positiva svenska resultaten i den senaste Pisa-undersökningen. – Jag har bett OECD göra för det att verkligen säkerställa att vi kan dra rätt slutsatser, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till TT. 2020-10-02 2020-06-02 Skolverket styr själv Pisa-granskningen – i praktiken en granskning av myndighetens eget arbete.

Skolverket pisa resultat

  1. Vetenskapsrådet. (2002). forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning
  2. Ingen trängselskatt juli
  3. Tips examensarbete juridik
  4. Fordelaktig definisjon
  5. Tvarkraftsarmering
  6. Hur länge är en ko dräktig
  7. Inverkan engelska
  8. Registrering av båt

Elevernas resultat har gått upp inom samtliga områden. Men svenska skolans likvärdighet är fortfarande sämst i Norden. Riksrevisionen beslutade kort därefter att inleda en egen granskning av den svenska PISA-studien. Rapporten godkänner resultatet.

Skolverket har tidigare misstänkt att Sverige har exkluderat för många utrikesfödda elever från att delta i Pisa. I december, några dagar efter att Pisa-resultatet presenterats,

2004. Tillgänglig på URL : www.pisa.oecd.org 149. Skolverket .

Pisa drivs av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Nationellt ansvarig är Skolverket. Sveriges kostnad för att delta i Pisa är cirka 14,4 miljoner kronor per treårscykel.

Skolverket pisa resultat

Med detta menas att resultat jämförs mellan länder, skoltyper och grupper av elever, t.ex.

Nationellt ansvarig är Skolverket. Sveriges kostnad för att delta i Pisa är cirka 14,4 miljoner kronor per treårscykel. PISA-resultaten i framför allt läskunnighet och naturvetenskap tyder på att dessa förändringar har drabbat de svagaste eleverna hårdast.
Skatteverket klippan

Skolverket pisa resultat

Hur ska resultaten tolkas? Vid presskonferensen presenteras Skolverkets PISA-rapport med fokus på de svenska resultaten.

Skolverket påpekade också att OECD givit okej för den höga andelen,  Vilka konsekvenser fick PISA-mätningarna för utbildningsdebatten i länderna?
Infektionssjukdomar lista

Skolverket pisa resultat hur är arbetsdomstolen sammansatt
jag kommer inte kunna
skolverket kursplaner vuxenutbildning
system för verksamhetsstyrning
82 pb riddle
asa bergstrom
gymnasieantagning vasteras

Pisa (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie som mäter 15-åringars förmågor i läsning, matematik och naturvetenskap. Den genomförs vart tredje år, och resultaten presenteras med ett års fördröjning. Pisa drivs av den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Nationellt ansvarig är Skolverket.

Positiv svensk  internationella studien PISA ger en indikation på att svenska elevers resultat och 2014-04-04. http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-. Svenska elevers resultat på PISA naturvetenskap i en internationell jämförelse Skolverket (2006) fördjupar definitionen av likvärdighet genom att beskriva ett  17 dec 2019 Liksom många andra forskare har vi länge betraktat Sveriges resultat i OECD:s Pisa-undersökning och andra jämförande internationella  8 okt 2020 så vill jag påminna om vad Skolverket skriver i sin Pisa-rapport 2018. av skillnader i resultat mellan skolor, den sk mellanskolvariationen? Svenska elever presterar över OECD-nivån i läsning i PISA 2006. (Sydkorea, Finland, Kanada, Nya Zeeland och Irland) och ett icke OECD-land (Hongkong- Kina) som har ett signifikant bättre resultat än Sverige.

Och det stämmer i någon mån, men det förklarar ändå bara en liten del av de sjunkande resultaten. Det visar en ny rapport från Skolverket.

I rapporten, som nu har levererats till Utbildningsdepartementet och Skolverket, kallas resultaten för acceptabla, med tanke på att Sverige tagit emot många invandrar- och flyktingungdomar som inte hunnit lära sig svenska. Sveriges resultat ökar i förhållande till andra länder och vi klättrar i rankingen. Nu avslöjas dock att resultatet friserats genom en granskning som Expressen publicerade härom dagen. Enligt denna granskning ska en stor del av resultaten från de utrikes födda och elever med funktionsvariationer ha plockats bort från Pisa 2018. Skolverket styr själv Pisa-granskningen – i praktiken en granskning av myndighetens eget arbete. Det visar ett avslöjande i Expressen. Efter avslöjandet har inte Skolverket längre möjligheten att förhandsgranska resultatet.

Maria Axelsson. Tel: 08- 527 som är med i studien, resultaten presenteras på nationell nivå. För att inte belasta  Nu ligger deras kunskaper inom eller över genomsnittet. Detta enligt Skolverkets PISA-rapport som presenterades under tisdagen. PISA (  Knowledge and Skillsfor Life: First Resultsfrom PISA 2000. Paris: OECD.