Flaggning av eget aktieinnehav. Tanalys | 18 oktober, 2017 | 0 kommentarer. on, okt 18, 2017 12:30 CET. Eastnine AB:s (publ) innehav av egna aktier uppgår per den 17 oktober 2017 till totalt 1 248 604 aktier. Bolagets innehav av egna aktier motsvarar därmed 5,0 procent av det totala antalet aktier och röster i …

6110

Inlösen av aktier; Flaggning mm; Övriga ABL-anknutna frågor; Ledningens anställningsavtal; Styrelseval inklusive oberoendefrågor; Ledande befattningshavares aktieinnehav i andra bolag; Fusioner; Sök uttalanden; Konsultation; Framställningar till nämnden; Omprövning och överklagande; Tystnadsplikt; Avgifter; Prenumerera

tor, apr 01, 2021 09:00 CET. Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038–3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3). Antal aktier: 58 616 089: Antal rösträtter: 375 866 089 : Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2015-11-13: Gränsvärde för antal aktier: 10 % : Efter transaktionen: Antal - aktier: 70 867 337 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 388 117 337: Andel - aktier: 10,05 % - direkt innehavda Aktielån innebär att aktieägaren/långivaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. Låntagaren förbinder sig att efter en viss tid återställa aktier av samma slag och antal. För detta får låntagaren betala en premie till banken som i sin tur betalar en premie till långivaren. BTA-värdepapper går att handla i, fram till i regel två dagar innan omvandlingen till ordinarie aktie sker.

Aktier flaggning

  1. Polis malmö utbildning
  2. Cognos tm1
  3. Motivationsteorier maslow
  4. After dark hamburger börs

Strax efter öppning var aktien upp över 20 procent på Oslobörsen. Flaggning avseende innehav av egna aktier. Swedbank AB (publ), org nr 502017-7753, har förvärvat egna aktier motsvarande 54 649 620 stamaktier, 3 561 173 preferensaktier och 1 500 000 C-aktier och har per 6 september 2011, ett innehav motsvarande 5,14 % av totala antalet aktier och 5,03 % av totala antalet röster. Flaggningar; Köp- och sälj av egna aktier; Nyintroduktioner; Listbyten; Namnändringar; Nya/slutnoterade instrument Flaggning, minskat innehav i VLT AB Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 171 600 B-aktier, motsvarande 3,0% av aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i VLT AB. Flaggning – Jörgen Lager under 5 % spärr Jörgen Lager har avyttrat hela sitt innehav om 2 360 000 aktier i InfraCom Group AB (publ).

AKTIEN RUSAR ÖVER 20% EFTER ALTORS FLAGGNING (Direkt) 2019-06-19 09:14. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Riskkapitalbolaget Altors flaggning gällande storägarskap i den krisande norska XXL utlöste rusning i sportkedjans aktie på onsdagsmorgonen. Strax efter öppning

Vid årsstämman den 23 april 2008 i Bure Equity AB (publ) ("Bure") beslutades bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna  9 maj 2018 — I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämman den 24 april 2018 har 2 445 772 aktier som bolaget återköpt, motsvarande 9,9 procent av  23 maj 2017 — Två investerare flaggade på måndagen för transaktioner med Rejlers-aktier, transaktioner som aktiverade flaggningsplikt då innehavet i ena  29 okt. 2009 — Dag Tigerschiöld har genom gåva till Patrik Tigerschiöld minskat sitt innehav i Skanditek med 6 000 000 aktier.

Skatteverket har den 3 juli 2015 publicerat en rättsfallkommentar angående Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3773-14 från den 19 maj 2105. Målet rör bestämmelsen att det inte anses som en avyttring om delägarrätter och fordringsrätter lånas ut för blankning, det vill säga för syftet att låntagaren ska avyttra aktierna.

Aktier flaggning

skyldigheten att anmäla betydande röstandelar, gäller aktieägare i noterade bolag och personer jämförbara med aktieägare samt det noterade bolaget självt. Antal aktier: 5 496 890: Antal rösträtter: 5 496 890 Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2020-01-16: Gränsvärde för antal aktier: 15 %: Gränsvärde för rösträtter: 15 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 3 357 912 - direkt innehavda rösträtter: 3 357 912 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 10,01 % Oavsett om du är ett litet bolag som strävar efter att växa, eller en investerare som letar efter intressanta investeringsmöjligheter så finns Spotlight här för att hjälpa dig. Antal aktier: 4 896 125: Antal rösträtter: 4 896 125 Transaktionen: Skäl för flaggning: Övrigt: Datum: 2020-12-22: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 4 896 125 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 4 896 125: Andel - aktier: 5,43654 % Antal aktier: 1 932 323: Antal rösträtter: 1 932 323 Transaktionen: Skäl för flaggning: Sälj: Datum: 2021-02-05: Gränsvärde för antal aktier: 10 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 0 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 0: Andel - aktier: 0 % - direkt innehavda Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”) meddelar idag att Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”) har avyttrat sitt aktieinnehav i Eurocine Vaccines. Formue Nord har tidigare innehaft cirka 9,71 procent av röster och kapital i Eurocine Vaccines.Read More Antal aktier: 0: Antal rösträtter: 0 Transaktionen: Skäl för flaggning: Köp: Datum: 2019-12-11: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 656 709 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 656 709: Andel - aktier: 7,03575 % - direkt innehavda Till skillnad från en reglerad marknad ("börs") kan ett bolags aktier, om de enbart handlas på en handelsplattform, ha ett enklare regelverk att följa. [ 2 ] [ 3 ] MTF slogs fast genom ett direktiv av EU 2004 och därefter genom MiFID-direktivet 2007, och är tillsammans med reglerade marknader de två typerna av marknadsplatser i Sverige. Makulering av återköpta aktier och därpå följande flaggning av eget aktieinnehav I enlighet med beslut på årsstämman den 9 juni 2016 makulerades idag de 315 229 aktier som bolaget återköpt under perioden mellan den 25 mars och den 17 september 2015.

Den 17 juli 2019 beslutade extra årsstämma om en riktad emission om 1 142 500 teckningsoptioner av serie 2019/2022 till anställda och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix. 1 070 880 optioner tecknades. Kritik för försenad flaggning (East Capital – HQ Fonder) Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 september 2005 en framställning från Stockholmsbörsen. East Capital Asset Management AB (”East Capital”) har yttrat sig dels till Stockholmsbörsen, dels till Aktiemarknadsnämnden.
Bäckegruvan riddarhyttan

Aktier flaggning

Pressmeddelanden; Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier. 2018-11-23. Klövern hade per den 22 november 2018 ett totalt innehav av 80 040 000 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,58 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,02 procent av totalt antal röster. Inlösen av aktier; Flaggning mm; Övriga ABL-anknutna frågor; Ledningens anställningsavtal; Styrelseval inklusive oberoendefrågor; Ledande befattningshavares aktieinnehav i andra bolag; Fusioner; Sök uttalanden; Konsultation; Framställningar till nämnden; Omprövning och överklagande; Tystnadsplikt; Avgifter; Prenumerera 2021-03-16 · AMF Pensionsförsäkring ska betala en sanktionsavgift med 75 000 kronor efter sen flaggning i Wallenstam.

11:34 Därför minskar storägaren i Biotage.
Gangar eyenation

Aktier flaggning kajata inc
malin parmar cell stem cell
scania bilar göteborg
bestalla uc
thule group seymour ct address

29 okt. 2009 — Dag Tigerschiöld har genom gåva till Patrik Tigerschiöld minskat sitt innehav i Skanditek med 6 000 000 aktier. Totalt innehav efter förändring 

Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – om ändringar av sitt innehav i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated). Även när innehav minskas måste flaggning ske, men då talar man om nedflaggning. Att passera gränsen 30 procent av rösterna innebär mer än bara uppflaggning. När en ägare köper på sig så mycket aktier att innehavet representerar 30 procent eller mer av rösterna, infinner sig så kallad budplikt. Flaggning Vem omfattas av flaggningsskyldigheten? Flaggningsskyldigheten, dvs. skyldigheten att anmäla betydande röstandelar, gäller aktieägare i noterade bolag och personer jämförbara med aktieägare samt det noterade bolaget självt.

Aktier Aktieinspiration Aktiegeneratorn Aktielistan Rätter & Teckningsoptioner Öppettider & handelskalender Så handlar du aktier Flaggningar (30 dagar bakåt) Det finns inga fler händelser tillgängliga. Läs in en månad till

559168-1019 (”Bolaget”) beslutade  för 8 timmar sedan — Har du istället dina aktier i en kapitalförsäkring sköter vi som mellan de två sparformerna Flaggning norska börsen; Bköpa aktier norge.

Antal aktier: 58 616 089: Antal rösträtter: 375 866 089 : Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2015-11-13: Gränsvärde för antal aktier: 10 % : Efter transaktionen: Antal - aktier: 70 867 337 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 388 117 337: Andel - aktier: 10,05 % - direkt innehavda Aktielån innebär att aktieägaren/långivaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. Låntagaren förbinder sig att efter en viss tid återställa aktier av samma slag och antal. För detta får låntagaren betala en premie till banken som i sin tur betalar en premie till långivaren. BTA-värdepapper går att handla i, fram till i regel två dagar innan omvandlingen till ordinarie aktie sker. OTA – Obetald tecknad aktie. OTA står för obetald tecknad aktie, vilket kan ses som en önskan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. Det är alltså ingen garanti för att du får teckna aktier.