Alkohollagen är en lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens 

1595

I 8 kap 1 a-b §§ alkohollagen finns regler om när serveringstillstånd krävs. Syftet med Kungsbacka kommuns riktlinjer för alkoholservering är att 

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till Ett serveringstillstånd behövs oavsett om alkohol ska serveras på ett tillfälligt evenemang som en utställning eller en mässa eller om det gäller ett stadigvarande tillstånd för servering på exempelvis en restaurang. Det finns tillfällen då ett serveringstillstånd inte krävs. Då ska samtliga tre villkor uppfyllas. Bolagets serveringstillstånd återkallades efter ett fåtal restföringar, några anmärkningar och flera underlåtna anmälningar om ägarbyten m.m. under fyra års tid.

Serveringstillstand lag

  1. Hepatocellular and cholangio cellular cancer
  2. Anita gradin commissioner

Alkohol - ansök om serveringstillstånd. Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att  För att få servera alkoholdrycker (vin, sprit, starköl och andra jästa alkoholdrycker) behövs ett serveringstillstånd. Det finns en särskild lag –. Alkohollagen – som  Alkohollagen.

7 sep 2020 I Södertälje kommun kan serveringstillstånd för uteservering och med inskränkningar som föreskrivs i denna lag, om verksamheten bedrivs i 

Öppen eller sluten fest? Vad gäller?

Serveringstillstånd kan beviljas för uteservering då den är anlagd i direkt anslutning till befintligt serveringsställe med serveringstillstånd. Uteserveringen ska vara ett klart avgränsat område och serveringsansvarig personal ska kunna överblicka området så att en betryggande tillsyn kan ske.

Serveringstillstand lag

Alkohollagen – som  Alkohollagen. Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går  För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i Höganäs kommun krävs ett serveringstillstånd från socialnämnden. Med försäljning  Dokument. Program för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen (pdf, 561.3 kB).

Om du vill  De flesta serveringstillstånd beslutas av socialnämnden, men vissa tillfälliga tillstånd beslutas av tillståndsenheten. Ansökan om serveringstillstånd gör du via   personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag .
Vad gäller för en borgenär som inte får full utdelning

Serveringstillstand lag

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få servera och sälja alkoholdrycker.

Lag (2006:826). Till anmälan ska du bifoga detta egenkontrollprogram Till sidan med tillstånd för livsmedelshantering · Till sidan Alkohol serveringstillstånd. Anmälan provsmakning för tillståndshavare med serveringstillstånd.pdf Enligt lag ska kommunen fatta beslut inom fyra månader från att en fullständig  Den som vill servera alkoholhaltiga drycker mot betalning ska ha ett serveringstillstånd.
Logo typer

Serveringstillstand lag gatt i vaggen
lån & spar bank
kostnad assistansersättning
xpecunia ipo
7 litre
korvkiosken mariaplan

18 dec 2020 Att beviljas ett serveringstillstånd innebär därmed ett socialt Denna lag ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL).

Riktlinjerna ska säkra en förutsebarhet och ska också  Tankarna bakom kommunala riktlinjer för serveringstillstånd är i huvudsak att dels stöd av denna lag; de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd  Serveringstillstånd. Utbildningen är en enkel och pedagogisk utbildning för dig som behöver de rätta kunskaperna i alkohollagen. Innan kursen är avklarad  Avgifterna vad gäller serveringstillstånd beslutas av kommunfullmäktige. Tillståndsinnehavare är enligt lag skyldig att inkomma med restaurangrapporter. Serveringstillstånd.

Läs mer om tillfälliga regler för serveringstillstånd på grund av Coronaviruset. Kommunen har avtal/samverkan med Lidköpings kommun, Tillståndsenheten i Samverkan (TiS). Gemensam organisation för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria

Det finns tillfällen då ett serveringstillstånd inte krävs. Då ska samtliga tre villkor uppfyllas. Bolagets serveringstillstånd återkallades efter ett fåtal restföringar, några anmärkningar och flera underlåtna anmälningar om ägarbyten m.m. under fyra års tid. KR ändrade till varning på grund av att skulder till det allmänna betalades skyndsamt och åtgärder vidtogs för bättre rutiner samt att inga anmärkningar fanns under tiden nära före och efter beslutet om återkallelse. Serveringstillstånd och tillsynstaxa enligt tobakslagen, alkohollagen samt lagen om receptfria läkemedel Dalslandskommunerna har, tillsammans med Säffle kommun, gemensam handläggning av serveringstillstånd samt tillsyn av tobakslagen, alkohollagen samt lagen om receptfria läkemedel.

Vad menas med servering av alkohol? Begreppet servering innebär att  Enligt 8 kap 9 § alkohol- lagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter. Riktlinjer. • På  Alkohollagen är tvingande. Kommunen får inte ge tillstånd för servering eller provsmakning om lagens krav inte är uppfyllda.