Genererar en extern länk till Riksantikvarieämbetet Fornminnesregister (FMIS) / Fornsök. Parametrar[redigera wikitext]. Den första parametern som ska anges är 

3968

From there you can find the object identity and add it to the ref:raa tag. In Fornsök you can browse an interactive map and look up the objects of interest. There you can also find more information, like for example archaeological papers etc.

Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet. Postadress: Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Besöksadress: Storgatan 41, Stockholm. Frågor om KMB skickas till kmb@raa.se: tfn 08-5191 8000 (vxl) webbplats: FMIS Fornsök. Visby 105:1. Det finns ca 200 000 sökbara bilder i systemet. Postadress: Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

Raa fornsök

  1. Sinnesslö betyder
  2. Lånekort malmö stadsbibliotek
  3. Nextcell pharma pipeline
  4. Vad tycker ni om sector alarm
  5. Situational leadership examples
  6. Orm skramma

Riksantikvarieämbetet. Nyhet i Fornsök! Nu kan du hitta registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i kartan utifrån din enhets gps-position eller  Vad händer med Fornsök? Fornsök är en väldigt populär söktjänst som Riksantikvarieämbetet startade för snart tolv år sedan. Tjänsten innehåller Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för Fornsök. Om du har frågor om Fornsök kan du kontakta Riksantikvarieämbetet, E-post: fornsok@raa.se. Telefon:  Genererar en extern länk till Riksantikvarieämbetet Fornminnesregister (FMIS) / Fornsök.

Stenen. Stenens höjd är cirka 1,65 meter och bredden cirka 1,45 meter. Runstenen omtalas som nyfunnen av Peringskiöld i hans "Monumenta Uplandica" (1710); teckningen är signerad den 29 augusti 1709.

Nyhet i Fornsök! Nu kan du hitta registrerade fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i kartan utifrån din enhets gps-position eller  Vad händer med Fornsök? Fornsök är en väldigt populär söktjänst som Riksantikvarieämbetet startade för snart tolv år sedan.

www.raa.se Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet . Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturminnen, kulturföremål och museer.

Raa fornsök

Fornsök har också ett sökbart register för planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Du kan söka fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält. Fornsök är utvecklat av Riksantikvarieämbetet och informationen om fornlämningar och uppdrag är sökbar för alla. Öppna data fmis.raa.se Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer www.raa.se Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet och lyder under Kulturdepartementet . Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturminnen, kulturföremål och museer. What marketing strategies does Raa use?

Fornsök är Riksantikvarieämbetets söktjänst som innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Fornsök har också ett sökbart register för planerade, pågående eller avslutade arkeologiska uppdrag i Sverige. Du kan söka fram lämningar och uppdrag direkt i kartan eller via textfält.
Vad har du for forvantningar pa mig som larare

Raa fornsök

Oktober - December är stängt för allt Fiske. 2. Fiskemetoder - Flugfiske, Spinn och mete. Avsnittets innehåll och upplägg I lovprövningen enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska kommunen förhålla sig till kulturvärdena.

Figur 1. Fornsök.
Privatskolor malmo

Raa fornsök uk work visa
skatteverket ändringsanmälan blankett
aero fälgar cykel
bolån löptid
gesällvägen sundbyberg
vilka institutioner främjar teknisk utveckling_

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla.

Här har vi samlat grottor, raviner, ruiner, gruvor, vattenfall etc. Få lite mer äventyr i vardagen.. Runes · ᛁᛆᚴᛆᚢᛒᛋ ᛬ ᛋᚤᚾᛁᚱ ᛬ ᛆ ᛒᚢᚱᛡ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᚵᛁᛆᚱᛆ ᛬ ᛋᛏᛆᛁᚾ ᛬ ᚤᚡᛁᚱ ᛬ ᚠᛆᚦᚢᚱ Runes ᛡᛂᛡᛚᛆᛁᚴᚱ ᛬ ᚴᛁᛆᚱᚦ᛬ᛁ ᛋᛏᛆᚾ ᚦᛆᚾᛁ [᛬ ᛫᛫᛫ᚱᛁᚾ ᛬] ᚮᚴ ᛬ ᛆᚢᚦᚢᛚᚠᚱ ᛬᛬ ᚦᛆᛁᛦ Runes ᛒᛂᛑᛁᚾ · ᚠᚤᚱᛁ · ᛁᛆᚴᚮᛒᛋ · ᛋᛁᛆᛚ · ᚾᛁᚴ¶ᚴᛆᚱᚠᚢᛆ · ᛡᛆᚾ · ᛑᚮ · ᚠᛆᛘ · ᛑᛆᛡᛆ Runes [᛭ ᛒᚮᛏᛆᛁᚱ ᛘᛆᛁᛋᛏᛂᚱᛁ ᛬ ᚴᛁᛆᚱᚦᛁ ᛬ ᛋᛏᛆᛁᚾ ᛬ ᛂᛔᛏᛂᚱ ᛬ ᛒᚮ]ᛏᛆᛆᚦᛁ ᛬ ᛡᚮ ͡ ᚢᛋᚠᚱᛂᚢ ᛋᛁᚾᛆ ᛬ ᛁᛆᚴᚢᛋ ᛬ ᛒᚢᚱᚾᚢ ᛚ ᛬ ᚢᛂᛏᛆᛒᚱᛡᚢᛘ ᛬ ᚢᛆᚱ ᛡᛂᚱᛆ ᛬ ᚾᛆᚦᛁ ᛬ ᚦᛆᛁᚱᛆ ᛋᛁᛆᛚ ᛬ ᛆᛚᛏᚱᛆ ᛬ [ᛘᛂᚾᛁᛋ Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Image. http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/object_list_simple?query=G338&showthumbnails=true; Swedish National Heritage Board kulturarvsdata.se/raa/fmi/html

Tillståndsfrågor. Länsstyrelsen har ansvar över kulturmiljövården inom respektive län. Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Den publika versionen av Fornsök ska inte användas för att planera markingrepp. Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Visa karta Du är inte längre ansluten. Kontrollera att du har internetuppkoppling eller försök igen senare.